BIM MEP

 WE DESIGN…

 Complete BIM MEP projects

Business Spector_Logo_2016

Профил

Стремежът ни е насочен към това, да създаваме иновативен, висококачествен продукт, с внимание към всеки детайл, прилагане на най-съвременни технологии и подход съобразен с интересите, целите и проблемите на всеки наш клиент.

Вярваме, че добрият проект е истинската и най-важна инвестиция, която гарантира безпроблемна реализиция и експлоатация на обект, съоръжение или сграда. Добрият проект е продукт от съвместната работа на проектантския екип и клиента, а не ненужен разход.

Услуги

BIM (Building Information Modeling) MEP (Mechanical, Electrical and Plumbing) инвестиционни проекти на административни, обществени, логистични, жилищни, индустриални сгради и съоръжения.

Инженеринг, консултантски услуги, оптимизация на проектни решения и документация.

ПРОЕКТИРАНЕ

Идейни, Технически, Работни проекти и Екзекутивна документация.

BIM MEP

Висококачествени и съгласувани MEP проекти и модели в BIM среда.

ИНЖЕНЕРИНГ

Цялостен инженеринг, изграждане, доставка и монтаж

КОНСУЛТИРАНЕ

Консултантски услуги, становища, анализи, решения и доклади

Защо ние?

Придържаме се стриктно към всички нови и действащи, български и европейски стандарти, нормативи и съвременни практики, за да гарантираме качеството на нашите проекти.

Полагаме изключително старание в това, да работим с най-съвременните софтуерни решения в BIM и CAD технологиите, специализирани изчислителни програми, както и на модерно оборудване за бърза и детайлна реализация на поставени те задачи.

Високо качество

BIM MEP

Опит

Индивидуален подход

Отговорност

Иновативност

Кратки срокове

Знаем как

BIM MEP AUG

Като говорим за съвременен подход…

Започнете проект с нас